WAŻNIEJSZE UTWORY KONCERTOWE

Utwory w hołdzie dla Papieża Jana Pawła II
punktor

"Totus Tuus"

punktor

„Nie lękajcie się” Piotr Pałka

punktor

„Serce Jezusa”

punktor

„Święty, Święty”

punktor

„Góralsko muzyka” Tadeusz Wita, Aleksandra Szafraniec, Alicja Raszka

Nowe utwory:
punktor

„Cum decore” Tielmanna Sussato arr. Jos van den Borre

punktor

„Do bytomskich strzelców” i „Od Bytomia bita droga” w oprac. Antoniego Dudy

punktor

„Dyptyk wiejski” Mariana Sawy

punktor

 „Koziery” oprac. F.Ryling

punktor

„Hymn do nocy”

punktor

„Walc Cesarski” Johanna Straussa, opr. na orkiestrę D. Dłubis

punktor

„Serenada” Franca Schuberta, opr. J. Szwed, opr. na orkiestrę D. Dłubis

punktor

„Nauczmy się żyć obok siebie” Z. Wodeckiego, opr. D. Dłubis

punktor

"Górolsko muzyka" /T. Wita, A. Szafraniec, A. Raszka/

punktor

"Kasia w sieni raz stała"

punktor

"O, lasko, lasko"

punktor

"Śląskie Hasiorki"

punktor

"Jubilate" /Ludwig van Beethoven/

punktor

"Hymn etiopski"

punktor

"Niby echo"

punktor

"Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności" /S. Ziemiański/

punktor

"O święty nasz Patronie" /R. Tschirch/

punktor

"Boże, coś Polskę"

punktor

"Pieśń do św. Jana Chrzciciela"

punktor

"Pod Twą obronę"/J. Pogocki/

punktor

"Ojcze z niebios" /St. Moniuszko/

punktor

"Serce Jezusa  z nami"

punktor

"O Niepokalana" /W. Pinkawa/

punktor

"Ave, verum corpus" /W.A.Mozart/

Utwory opracowane wcześniej:
punktor

"Gaude Mater Polonia" /Wincenty z Kielczy - opr. Teofil Klonowski/

punktor

"O matko miłościwa" /anonim z XVI w./

punktor

"Modlitwa z opery Flis" /Stanisław Moniuszko/

punktor

"Modlitwa z opery Wolny strzelec" /Karol Maria von Weber/

punktor

"Kto szuka Cię" /Józef Świder/

punktor

 "Locus iste" /Anton Bruckner/pobierz

punktor

 "Deep river" /negro spirituals/ pobierz

punktor

"Deep pice" /John Rutter - opr. Joanna Szulc/

punktor

"Bude vecer" /słowacka pieśń ludowa/

punktor

"Chór niewolników" z opery "Nabucco" /Giuseppe Verdi/

punktor

"Sonety krymskie" nr5 "Ruina" i nr7 "Hymn" ("Czatyrdach") /Stanisław Moniuszko - opr. Joanna Szulc/

punktor

 "Bohorodice, Djevo" /S. Rachmaninow/

punktor

"Między nami nic nie było" /Lucjan Laprus/

punktor

"Zdrowaś bądź Maryja" /Henryk Mikołaj Górecki/

punktor

"Zdrowaś Królewno wyborna" /Andrzej Koszewski/

punktor

"Ave Maria de Lourdes" /Chanoine Alexandre Lesbordes/

punktor

"Sabat Mater" /Zoltan Kodaly/

punktor

"Anna Maria" z repertuaru S.Krajewskiego /opr. Józef Szwed/

punktor

"Wiązanka śląskich pieśni ludowych" /opr. N. Kroczek/

punktor

"Pieśń wieczorna" /Stanisław Moniuszko/

punktor

"Prši, prši" /słowacka pieśń ludowa - opr. Miroslav Hronćkz/

punktor

"Póki żyje" /muz. J. Różycki/

punktor

"O SalutarisHostia" /Rick Wheeler/

punktor

"Conticorum Jubilo" /Georg Friedrich Handel/

punktor

"Wszystkie trony niebieskie" /ks.J.Surzyński/

punktor

"Alleluja" 

punktor

"Mikulecka Dedina" Oldrich Halma

punktor

"Dzieweczko ze Śląska" Fr. Ryling


 

     ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪         KOLĘDY     ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

"Północ już była" /J. Czech./, "Betlejemskie pola" /oprc. D. Dłubis/, "Kołysanka" /L. Tokarski/ , "Kolęda Krakowska" / J. Maklakiewicz/, "White Christmas" /Irring Berlin/, "A to komu" /F. Rączkowski/, "Tam gdzie srebrna gwiazdka" /K. Prejzner/, "Przybieżeli do Betlejem" /opr. W. Sołtysik/, "Kołysanka Marii Panny" /J. Drzewoski/, "Adeste FIdeles", "Zaśnij dziecino" /opr. F.Ryling/, "Dzisiaj chór Aniołów" /Jan Czech/, "Wstańcie, wstańcie" /K. Kaganiec/, "Za gawiazdą" /J. Maklakiewicz/, "Mozaika I" /J. Świder/, "Wśród nocnej ciszy" /opr. S. Niewiadomski/, "Pokłon Józefowi" / J. Maklakiewicz/, "Bóg się rodzi" /T. Flasza/, "Bóg się z Panny narodził", "Adeste Fideles", "Nad Betlejem w ciemną noc", "O gwiazdo Betlejemska" /opr. S. Niewiadomski/, "U żłóbka" /J.Stawowy, F.Ryling/, "Święta to biele" /muz. S.Hadyna/, "Chrystus Pan się narodził" /sł. J.Słowackiego/, "Jezu śliczny kwiecie" /K.Prejzner/, "Kyrie"