Zarząd:

W dniu 7 marca 2011r odbyło  się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” z Łazisk Górnych.

 

Szyszka Adolf - Honorowy Prezes

 Zarząd Towarzystwo Śpiewacze „Echo”

Prezes Zarządu                - Jerzy Szymała

Vice Prezes                      - Eryk Jabłonka

Sekretarz                          - Bożena Otremba

Skarbnik                          - Gertruda Obecny

Inkasent                           - Elżbieta Mrzyk

Bibliotekarz                     - Małgorzata Tabor

Pomocnik bibliotekarza  - Agnieszka Smylla 

Członek Zarządu             - Dawid Widera- Koordynator ds. młodzieży  

Członek Zarządu             - Stanisław Kleinert - Gospodarz   

Dyrektor Artystyczny      - Donata Dłubis     – Dyrygent Chóru                           

Moderator strony internetowej         -Violetta Ryszczyk

     

Komisji Rewizyjna Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO”:

Przewodnicząca              - Małgorzata Tabor 

Z-ca Przewodniczącej     - Bernard Smylla

Sekretarz                         - Gerda Chackiewicz   

 

Sąd Koleżeński   Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO”:    

Przewodniczący                - Adolf Szyszka

Z-ca Przewodniczącego    - Franciszek Pawlęczyk 

Sekretarz                           - Krystyna Kwasińska

Skład Pocztu  Sztandarowego Towarzystwa Śpiewaczego ECHO z Łazisk Górnych

Chorąży         :  Ernest Mrzyk

Vice Chorąży :  Karol Otremba

Asysta            :  Porwisz Hildegarda,

                          Pietruszka Hildegarda

                          Śpiewak Felicja