Wykaz Prac Magisterskich związanych z Towarzystwem Śpiewaczym ECHO z Łazisk Górnych

 

1. Tadeusz Wita-  Życie muzyczne w  Łaziskach Górnych.

Akademia Muzyczna im K Szymanowskiego  w Katowicach 1981r

2. Anna Kamyk- Działalność chóru „Echo” w  Łaziskach Górnych w latach 1913-2003

  Uniwersytet Śląski 2003r.

3. Jan Kopiec - Działalność  Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w  Łaziskach Górnych w latach 1913-1978.   Uniwersytet Śląski 1979r.

4.  Andrzej Piszczek –Udział śląskich kół śpiewaczych w krzewieniu muzyki religijnej na przykładzie działalności chórów okręgu tyskiego. Papieska Akademia Teologiczna. WŚSD Katowice 1988r.

5. Marcin Szala- Kultura w Łaziskach Górnych w latach 1945-2001. Zarys działalności na podstawie wybranych instytucji. Uniwersytet Opolski 2004r