JUBILEUSZ 95-LECIA CHÓRU "ECHO"


        W zimowej scenerii przebiegały uroczystości jubileuszowe 95-lecia działalności chóru "ECHO" .

        Pierwszego dnia ... Próby, przygotowania i .....

        W sobotę - 22 listopada 2008r, w dniu święta patronki chórzystów - nasza opiekunka Święta Cecylia zaprowadziła nas do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Do kościoła wprowadziły nas poczty sztandarowe. Na czele z naszym "Echem" w uroczystej procesji weszły poczty sztandarowe chórów: "Dzwon" z Orzesza, "Wanda" z Łazisk Dolnych, "Chopin" z Bujakowa, księża celebrujący Mszę św. oraz my - jubilaci. W Eucharystii udział wzięły również władze okręgu mikołowskiego PZCHIO, delegacje chórów, dyrekcja i pracownicy MDK, zaproszeni goście, członkowie czynni i wspierający chóru "ECHO" oraz liczna rzesza mieszkańców Łazisk Górnych. Ksiądz proboszcz Janusz Lasok powitał całą rodzinę śpiewaków oraz wszystkich wiernych zebranych w pięknej łaziskiej świątyni. Jubilat - chór "Echo" wykonał w czasie eucharystii 4 utwory sakralne. Komentarze, czytania, Modlitwę Powszechną, czytania, komentarze oraz psalm przeczytali i zaśpiewali sami chórzyści. Homilię wygłosił ksiądz profesor Jan Grzesica. Na zakończenie tej ceremonii Prezes Zarządu podziękował Kapłanom i uczestnikom za udział i zaprosił gości do świetlicy SP nr 1 na poczęstunek. Przygotowaliśmy go jeszcze przed Mszą św.– praca chętnym chórzystom aż paliła się w rękach. Tak, więc po Eucharystii prawie 200 osobowa grupa znakomitych gości i chórzystów spotkała się w przy kawie, herbacie i śląskim kołoczu by porozmawiać, powspominać, pośpiewać, spędzić ze sobą trochę czasu. Były również życzenia od delegacji chórów okręgu mikołowskiego: "Zorzy" z Wyr, "Jaśkowiczanek" i "Mokrzanek". Bardzo się cieszyliśmy, że tak wiele osób przyjęło nasze zaproszenie.Drugiego dnia ....

        W niedzielę - 23 listopada 2008r. odbył się koncert jubileuszowy w MDK. Oczywiście najpierw była próba ... A potem .... z bijącymi sercami, w nowych strojach, w blasku świateł stanęliśmy na scenie. Chcieliśmy, by wszystko poszło ... JAK Z NUT! I tak się stało!!! Rozpoczęliśmy od „Poloneza A-dur” F. Chopina, tego samego, który 50 lat temu 45 - letnie wówczas "Echo" wykonało na schodach nowego Domu Kultury. Akompaniament do tego utworu przygotował nam p. Tadeusz Wita. Polonez zabrzmiał uroczyście, dostojnie, z mocą. Nasz koncert prowadziła dyr. MDK p. Ewa Moćko wraz z kierownikiem artystycznym tejże placówki wspomnianym już p. Tadeuszem Witą. Zgromadzonej publiczności przypomniano historię „Echa” i historię sztandaru. Poczet sztandarowy wprowadził nasz sztandar na scenę.

        Przyszedł czas na odznaczenia. W pierwszej kolejności odznaczenie otrzymał nasz chór – Złotą Odznakę Honorową stopnia III, która została wpięta w sztandar chóru. Dekoracji dokonał p. Roman Warzecha – Prezes Oddziału Śląskiego PZCHiO wraz z p. Benedyktem Oberdą - Prezesem Mikołowskiego Okręgu PZCHiO. Z rąk prezesów p. R Warzechy i p. B. Oberdy Odznaczenia Honorowe PZCHiO otrzymali również zasłużeni i długoletni chórzyści:

¨ Brązowe odznaczenia odebrali: Anna Swadźba, Jolanta Klienert, Aniela Jurowicz, Krystyna Kwasińska, Violetta Ryszczyk, Teresa Pawlęczyk, Aleksandra Szafraniec, Bożena Otremba, Franciszek Pawlęczyk, Krzysztof Ryszczyk oraz dyr. MDK p. Ewa Moćko.

¨ Srebrne odznaczenia otrzymali: Gertruda Obecny, Marta Gleisner, Czesław Goc.

¨ Złote odznaczenia odebrali: Eryka Babiak, Elzbieta Mrzyk, Anna Gembala, Wanda Jadasz, Eufemia Dytko, Agnieszka Smylla, Małgorzata Tabor, Elżbieta Jabłonka, Bernard Smylla.

¨ Odznaczenie Złote z Laurem zostało wręczone Ewie Malinie.

¨ Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym wręczono następującym, długoletnim chórzystom: Elżbiecie Szyszce, Hildegardzie Swadźbie, Anieli Skwarze, Małgorzacie Kuś, Józefowi Kusiowi, Adolfowi Szyszce.

        Po odznaczeniu sztandaru i chórzystów głos zabrał Prezes Oddziału Śląskiego PZCHIO p. Roman Warzecha, który złożył nam serdeczne życzenia i usłyszeliśmy wiele wspaniałych słów z historii naszego chóru i śląskiej chóralistyki. Pan Prezes odczytał również skierowane do nas słowa Prezesa Honorowego PZCHIO p. Rajmunda Hanke.

        Naszego chóru i tego jubileuszu nie byłoby bez dyrygentów, którzy tym chórem dyrygowali i osiągnęli wiele sukcesów. Dlatego na scenę poproszono obecnych na sali byłych dyrygentów, którym nasz prezes J. Szymała wraz z prezesem honorowym p. A. Szyszką wręczył kwiaty i pamiątkowe dyplomy z tytułem Honorowego członka chóru „Echo”. Tytuł otrzymały p. Krystyna Świder (nieobecna na uroczystości), p. Danuta Ulh, p. Cecylia Januszewska, p. Maria Słowik – Tudzierz oraz dyr. MDK p. Ewa Moćko.

        Później publiczność mogła posłuchać o naszych osiągnięciach, historii, repertuarze. No i posłuchać nas. Repertuar był bogaty i wesoły. Wykonaliśmy:

♫ hymny śpiewacze: „Jubilate” Ludvika van Beethovena, „Cum decore” Tielmanna Sussato arr. Jos van den Borre;

♫ wolność słowem śpiewaną: „Do bytomskich strzelców” i „Od Bytomia bita droga” w oprac. Antoniego Dudy;

♫ muzykę ludową i inspirowaną ludowością: „Kasia w sieni raz stała”- śląską pieśń ludową oprac. Eugeniusz Filera, „Dyptyk wiejski” Mariana Sawy, „Koziery” oprac. F.Ryling

♫ utwory o różnej tematyce: „Hymn do nocy”, „Bohorodice, Djevo” S. Rachmaninowa, „Ave Verum” Mozarta

♫ utwory z towarzyszeniem młodego zespołu kameralnego w składzie Agnieszka Ciałoń, Agata Pawlus, Zofia Tudzierz, Magdalena Micke, Jerzy Dłubis, Robert Kołodziej: „Serenada” Franca Schuberta, opr. J. Szwed, opr. na orkiestrę D. Dłubis oraz „Walc Cesarski” Johanna Straussa, opr. na orkiestrę D. Dłubis

♫ piosenkę finałową z towarzyszeniem gitarzystów: „Nauczmy się żyć obok siebie” Z. Wodeckiego, opr. D. Dłubis. Partie solowe wykonali: Alicja Dłubis, Hanna Otremba i Krzysztof Ryszczyk. Na gitarach akompaniowali: Robert Kołodziej i Jerzy Dłubis.

        Apelem „Nauczmy się żyć obok siebie” zakończyliśmy nasz koncert. Ale nie mogliśmy zejść ze sceny, bowiem czekało nas moc życzeń, gratulacji i niespodzianek oraz … jeszcze jedno odznaczenie, dla p. Adolfa Szyszki - Złota Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Województwa Śląskiego, którą wraz z życzeniami i kwiatami dla całego chóru wręczyli przewodniczący Sejmiku Ślaskiego Piotr Zienc, senator RP Tadeusz Gruszka oraz burmistrz miasta Mirosław Duży. Nasza pani dyrygent Donata Dłubis i nasz prezes Jerzy Szymała długo stali i odbierali życzenia i kwiaty. Były życzenia od dyrekcji MDK, starosty powiatu Henryka Jaroszka, władz miasta, od delegacji chórów okręgu mikołowskiego: „Harmonii” z Mikołowa, „Chopina” z Bujakowa, „Lutni” z Pszczyny, „Glorii” z Mikołowa, „Wandy” i „Moniuszki” z Łazisk oraz przedstawicieli łaziskich orkiestr. Wzruszyliśmy się kiedy życzenia złożyła nam 100-letnia „Harmonia” oraz chór z Pszczyny, w którym do dziś śpiewa nasza była członkini. Łzy pojawiły się w oczach, gdy ponownie zostali wymienieni nasi panowie p. Adolf Szyszka i p. Józef Kuś, którym za długoletnią pracę na rzecz chóru (p. Adolf przez 36 lat pełnił funkcję prezesa chóru, a od ubiegłego roku jest jego Honorowym prezesem, zaś p. Józef od 1957 roku jest bibliotekarzem chóru) i dotychczasową współpracę dziękowała p. dyr. MDK Ewa Moćko.

        Przyszła pora na nasze podziękowania. Słowa naszego obecnego prezesa Jerzego Szymały wzruszyły chyba całą salę. Po koncercie życzenia składali nam dawni śpiewacy, dyrygentki, nasze rodziny i … przyszli członkowie chóru.

        Na pożegnanie wykonaliśmy "Chór niewolników" z opery "Nabucco" /Giuseppe Verdi/.

        Cieszymy się, że możemy pracować – śpiewać pod kierunkiem p. Donaty Dłubis, mamy nadzieję, że doprowadzi nas do 100-tki, a może wspólnie nawiążemy do chlubnej historii sprzed dziesięcioleci, gdy 120-osobowe „Echo” świeciło wspaniałe sukcesy….

        W Miejskim Domu Kultury prezentowana jest wystawa przedstawiająca okres 95 letniej, bogatej historii Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” do obejrzenia, której zapraszamy.

        Wśród życzeń gości znalazły się słowa Jana Pawła II, które głęboko zapadły nam w pamięci, bowiem chcielibyśmy by stały się rzeczywistością „Niech Wasze śpiewanie przekracza granice! Wiecie, że słowo anioł oznacza posłany. Wy jesteście na swój sposób posłani, aby szerzyć Bożą radość (…) Wy jesteście wysłannikami wiary, przez jakość Waszego śpiewu doprowadzacie słuchaczy do modlitwy i skupienia.”

        Wszystkim osobom które uczestniczyły i w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia naszych głównych uroczystości jubileuszowych składamy serdeczne podziękowanie.

CZEŚĆ PIEŚNI!

KONCERT JUBILEUSZOWY UWIECZNIONY NA ZDJĘCIACH
ŻYCZENIA I GRATULACJE
95 LAT TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO CHÓR „ECHO” – ŁAZISKA GÓRNE


Przeanalizować i popatrzeć do historii i do dat

Nasz chór „Echo” ma już ponad 95 lat.

Po dokładnej analizie jest to nie pełna prawda,

Bo przez kilka lat śpiewał jako chór „Gwiazda”.

Więc w 1926 roku zmieniona została na „Echo” ta nazwa

Przypada to na okres międzywojenny

Zatem okres działalności Towarzystwa był zmienny.

Następnie wybuchła II wojna światowa

Po wyzwoleniu natychmiast „Echo” zaczęło działalność od nowa.

Prawdziwy rozkwit Towarzystwa Śpiewaczego w latach 1945-70 następuje

Gdzie „Echo” na zjazdach okręgowych, aż 20 razy pierwsze miejsce zajmuje.

Chór nasz na dożynkach centralnych w Warszawie koncertował

Jak również na dożynkach krajowych w Opolu występował.

Z Filharmonią Śląską owocnie współpracował

A w Polskim Radiu Katowice kilkakrotnie utwory nagrywał.

W międzyczasie „Echo” zajmuje czołowe miejsce w Poznaniu

A także na festiwalu pieśni zaangażowanej w Tychach

przez telewizję i radio transmitowaną.

Towarzystwo Śpiewacze, to zawsze chór czterogłosowy – mieszany

I w tym okresie przez 150 osób reprezentowany.

W latach 1970 – 2002 chór pracował i śpiewał

I różne uroczystości gminne i kościelne obsługiwał.

Nie tylko na arenie kraju występował

Ale i zagranicą też dużo koncertował.

Chociażby tylko wymienić Austrię, Słowację i Czechy

Gdzie rozbrzmiewały naszego „Echa” polskie śpiewy.

Jak to bywa z takiego czy innego powodu

Zmiana dyrygenta nastąpiła w 2002 roku.

Jednak przerwy nie było – Towarzystwo dalej istniało

I w dalszym ciągu ćwiczyło i śpiewało.

W wielu miastach naszego kraju chór koncertował

I od publiczności gorące brawa otrzymywał.

Śpiewaliśmy w Piekarach pieśni Maryjne

A także w Chrzanowie na zorganizowanym konkursie

Przez zarządy międzyokręgowe.

Wyjechaliśmy na 16-ty międzynarodowy festiwal

Pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych do Pragi „złotej”

Gdzie zwiedziliśmy między innymi jej zakątki urocze.

Tam wykonanie śpiewu oceniało jury z międzynarodową obsadą

Za co nasz chór „Echo” otrzymał wstęgę brązową

Tym sukcesem nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć

By po chwili od czeskiej spikerki coś lepszego usłyszeć.

Dyrygentka nasza chóru „Echo” otrzymała puchar koloru złotego

Za prowadzenie „BIG CHÓRU” mieszanego – wielopokoleniowego.

I tak nasze miasto Łaziska Górne zagranicą prawie mało znane

Zostało na międzynarodowym festiwalu wspomniane.

W czasie śpiewu połaączonych chórów w „złotej” Pradze

Nastąpiło uroczyste zaświecenie choinek na rynku przez tamtejsze władze.

Trzeci nasz występ w tej obsadzie międzynarodowej

„Echo” śpiewało na wolnym powietrzu dla ludności miejscowej.

Jest to chyba dla nas Łaziszczan niewątpliwie jakieś osiągnięcie

Jednak, że na tym skończymy o tym nie myślcie.

W każdej społeczności musi coś zaiskrzyć

Aby coś naprawić – lub przeciwnie zniszczyć.

Tego ostatniego zrobić się absolutnie nie udało

I „Echo” w dalszym ciągu śpiewać nie przestało.

Więc razem dla Was zacna publiczności śpiewamy

A w oddanych śpiewakach oparcie mamy.

Od paru miesięcy mamy nową miłą Panią, która nami dyryguje

I nowe formy ćwiczeń i śpiewu forsuje.

W jej dyrygujące ręce, słuch i głos

Powierzamy dalszy nasz rozwój, nasz los

To wszystko powierzamy opiekunce – Świętej Cecylii z nieba

By nami kierowała, tak jak trzeba.

Tak jak słowa poloneza – „Bo przedwieczny Bóg na niebie”

Tak Święta Cecylio – „ za skarb cenny dał nam Ciebie”.

W intencji zmarłych członków i dobrodziejów

Odprawiona została Msza Święta

Bo Towarzystwo o poprzednikach też pamięta.

A nas żyjących również polecamy Bogu

Aby nie przestępować bez Niego żadnego progu.

Jeszcze o jedno Was drodzy łaziszczanie prosimy

Abyście nasze – soprany, alty, basy i tenory

Osobowo – głosami wzmocnili.

Oto Was prosi Dyrekcja Domu Kultury i Zarząd Chóru Echa

A także i ja F.P. – śpiewający wierszokleta.

Powrót do strony głównej.