JUBILEUSZ 100-LECIA CHÓRU "ECHO"


Sobota, 23 listopada 2013r.


        Jubileusz rozpoczęliśmy od modlitwy dziękczynnej za pokolenia śpiewaków, dyrygentów i członków wspierających, którzy tworzyli i nadal tworzą historię 100-letniego chóru. Przed mszą delegacja chóru złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową, przed domem, gdzie 27 listopada 1913r założono chór Gwiazda. Następnie delegacja udała się na cmentarz, gdzie zapalono znicz i złożono kwiaty w hołdzie zmarłym i spoczywającym na łaziskim cmentarzu chórzystom i dyrygentom. O godz. 15.00 w kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego rozpoczęła się msza św. z okazji jubileuszu setnej rocznicy działalności śpiewaczej chóru „Echo”. W Eucharystii udział wzięły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych chórów, władze miasta, okręgu mikołowskiego ŚZCHIO, dyrekcja i pracownicy MDK, delegacje chórów, zaproszeni goście, członkowie wspierający chór "ECHO" oraz liczni sympatycy z Łazisk Górnych i okolic. Mszę świętą celebrowali: ksiądz dziekan Jacek Wojciech, ks. Jerzy Kiecka, ks. Janusz Lasok, ks. Stanisław Puchała, ks. Bernard Starosta. Komentarze, czytania, modlitwę wiernych, oraz psalm i aklamację przeczytali i zaśpiewali sami chórzyści. Homilię wygłosił ksiądz prałat Stanisław Puchała. W czasie eucharystii chór wraz z solistkami Hanią O. i Alicją D. wykonał 5 utworów sakralnych: Modlitwę o pokój, części Mszy Porankowej, Panis Angelicus, Ave Verum, Laudate Domin.

        Na zakończenie ceremonii Prezes Zarządu podziękował Kapłanom i gościom za modlitwę i poprosił księdza proboszcza o poświęcenie sztandaru po renowacji, który jest z nami od 75 lat. Niech pod tym sztandarem ofiarowanym przez łaziszczan, dalej z Bogiem i Maryją kroczy łaziskie „Echo” przez następne lata. Niech Święta Cecylia Patronka nasza, kieruje naszymi drogami, i wspiera nasze działania. Cześć Pieśni!Niedziela, 24 listopada 2013r.


        Przygotowania trwające od kilku miesięcy, długie próby zakończyły się. Ostatnie dni, godziny przed jubileuszowym koncertem były pełne napięcia i emocji, pozytywnych emocji. 24 listopad 2013r., godz. 17.00 kurtyna poszła w górę. Zobaczyliśmy salę widowni MDK po brzegi wypełnioną publicznością. Zgromadzonych gości powitaliśmy pieśnią GAUDE MATER POLONIA, napisaną w 1372 roku przez Wincentego z Kielczy na kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Napięcie opadło.

        Pani dyrektor MDK Ewa Moćko powitała zgromadzonych gości: posła Krzysztofa Gadowskiego, starostę powiatu mikołowskiego Henryka Jaroszka, burmistrza Łazisk Górnych – Aleksandra Wyrę, wiceburmistrza – Jana Ratkę, sekretarza gminy – Elżbietę Piechę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych – Tadeusza Króla oraz przybyłych radnych Rady Miejskiej, naczelnika Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – Joannę Palentę, przedstawicieli Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, prezesa zarządu głównego – Romana Warzechę, wiceprezesa zarządu ds. Chórów – Benedykta Oberdę oraz delegacje reprezentujące zaprzyjaźnione chóry, zespoły i orkiestry. Powitała również wszystkich przybyłych księży, dyrekcję II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie – dyrektor Renatę Grzegorczyk oraz wicedyrektor – Tatianę Ryczko, dyrekcje łaziskich szkół i przedszkoli. Szczególnie gorąco powitała byłych dyrygentów i śpiewaków chóru „Echo” oraz wszystkich członków wspierających, a także sympatyków, którzy przybyli na uroczysty koncert. Wśród publiczności byli również Bernard Krawczyk z TVP Katowice oraz Ksiądz Andrzej Piszczek, autor pracy magisterskiej o Echu.

        Pieśni w wykonaniu jubilata były przeplatane historią Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”, których fragmenty p. dyrektor przypomniała zgromadzonej widowni.

        Po wykonaniu dwóch utworów na scenę poproszono sztandar i p. posła Krzysztofa Gadowskiego, który dokonał wręczenia Odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej dla chóru ECHO, p. Anny Licheckiej oraz p. Adolfa Szyszki.

        Pani Anna Lichecka była długoletnią chórzystką Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” z Łazisk Górnych. Do chóru wstąpiła w 1937 roku, mając 17 lat. Czynnym członkiem była przez kilkadziesiąt lat. Przez wiele lat pełniła też funkcję wiceprezesa Towarzystwa. W historii chóru, jak i całej lokalnej społeczności Łazisk Górnych wsławiła się przede wszystkim swoimi partiami solowymi oraz głównymi rolami w przedstawieniach wystawianych przez TŚ, m.in. były to „Księżniczka Róż” J. Offenbacha oraz „Królowa Przedmieścia” K. Krumłowskiego. Obecnie jest członkiem honorowym Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO”. Chórzyści pamiętający działalność pani Anny Licheckiej, podkreślają jej zaangażowanie oraz nieprzeciętny talent. Dzięki swojej charyzmie udało jej się przyciągnąć do chóru wielu nowych członków. Jej zaangażowanie i konsekwencja pomogły w zorganizowaniu wielu koncertów oraz przedstawień./

        Pan Adolf Szyszka jest długoletnim chórzystą. Do chóru tego wstąpił w 1945 roku i do dziś jest jego czynnym śpiewakiem. Przez 34 lata piastował stanowisko prezesa TŚ „Echo”, a od 2007 roku jest jego prezesem honorowym. Zasłynął nie tylko jako świetny organizator, ale przede wszystkim osoba dbająca o patriotyczny charakter chóru. Dzięki jego zaangażowaniu nawet w najtrudniejszych historycznie momentach powojennej Polski, chór wykonywał pieśni patriotyczne oraz religijne. Za swoją działalność otrzymał niemal wszystkie najważniejsze odznaczenia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W 2002 roku otrzymał z rąk burmistrza Łazisk Górnych tytuł „Zasłużony Twórca i Animator Kultury”. Pan Adolf Szyszka do dziś jest w pełni zaangażowany w pracę Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO”. Jego postawa jest wzorem dla kolejnych pokoleń chórzystów./

        Nastąpił moment wykonania kolejnych utworów, utworów związanych z historią Echa. Wykonaliśmy m.in. ulubioną pieśń p. Anny Licheckieckiej pt. „Tęsknota za Śląskiem” autorstwa księdza Antoniego Chlondowskiego oraz kompozycję Franciszka Gregerackiego zatytułowaną „Jeszcze nasza wiara słynie”.

        Kunszt śpiewaków oraz ich zaangażowanie w kultywowanie pieśni chóralnej na Śląsku zostały docenione również przez władze Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Kolejne odznaczenia zostały wręczone przez prezesa zarządu głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, p. Romana Warzechę, który dokonał odznaczenia sztandaru Odznaką honorową stopnia V ZŁOTĄ Z WIEŃCEM LAUROWYM.

        Odznaczeni zostali również długoletni i zasłużeni chórzyści:

        BRĄZOWĄ odznakę honorową stopnia I otrzymali: Dłubis Henryk, Dłubis Alicja, Widera Dawid, Piontkowska Olga, Otremba Alicja.

        SREBRNĄ odznakę honorową stopnia II została wręczona: p. dyrygent Dłubis Donacie, p. dyr. MDK Moćko Ewie, srebrne odznaczenia otrzymali również Szymała Halina, Szymała Jerzy, Kleinert Jolanta, Kleinert Stanisław, Otremba Bożena, Otremba Hanna, Pawlęczyk Teresa, Pawlęczyk Franciszek, Ryszczyk Violetta, Ryszczyk Krzysztof, Kwasińska Krystyna, Szafraniec Aleksandra.

        ZŁOTĄ odznakę honorową stopnia III otrzymali: Kiecka Jerzy, Brasczok Gothard, Jurowicz Kazimiera, Obecny Gertruda.

        ZŁOTĄ Z LAUREM odznakę honorową stopnia IV: Babiak Eryka, Smylla Bernard, Chackiewicz Gerda, Smylla Agnieszka, Mrzyk Elżbieta, Jadasz Wanda, Jabłonka Elżbieta, Gembala Anna, Tabor Małgorzata.

        ZŁOTA Z WIENCEM LAUROWYM odznaka honorowa stopnia V została wręczona p. Ewie Malinie, Erykowi Jabłonce.

        ZŁOTĄ Z BRYLANTEM odznakę honorową stopnia VI otrzymali: Szyszka Elżbieta i Szyszka Adolf.

Wręczanie odznaczeń było przeplatane pieśniami ludowymi w wykonaniu chóru.


        W trakcie koncertu w wykonaniu jubilata chóru Echo, pod dyrekcją p. Donaty Dłubis, usłyszeliśmy:

· „Cum Decore” - hymn ku czci muzyki autorstwa Susato Tielmanna

· „BOGARODZICO, DZIEWICO” – pieśń do muzyki księdza Jana Żukowskiego oraz słów Juliusza Słowackiego.

· „Tęsknotę za Śląskiem”- pieśń autorstwa księdza Antoniego Chlondowskiego

· „Jeszcze nasza wiara słynie”- kompozycję Franciszka Gregerackiego

· „W dolinie nad Wisłą”- fragmenty małej suity, „Jadą goście” część III – allegro scherzando pt. oraz część IV – andante sostenuto pt. „Wisła”. Jest to kompozycja Jana Wincentego Hawla.

· Pieśni ludowe „Ej, kumeczki czas do domu” Aleksandra Swiesznikowa

W II części koncertu z towarzyszeniem orkiestry zostały wykonane utwory:

· Wiązanka śląskich pieśni ludowych: Dzieweczko ze Śląska, Nie ma to jak górnikowi, Dziubka dej, Jakem maszerował, Deszcz idzie, Listeczku dębowy.

· „Pieśni niewolników hebrajskich” z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego

· „Lat dwadzieścia miał mój dziad” z operetki „Ptasznik z Tyrolu”, komp. Karla Zellera.

· „Nad pięknym, modrym Dunajem” - walc Johanna Straussa II

· „Pamięć” – utwór pochodzący z musicalu „Koty”, komp. Andrew Lloyd Webera. Partię solową wykonała Hanna Otremba.

Na zakończenie chórzyści zaśpiewali piosenkę napisaną przez Ryszarda i Rynkowskiego do słów Jacka Cygana: „Wznieś serce nad zło”. Partie solowe wykonały: Alicja Dłubis, Hanna Otremba, Alicja Otremba, Aleksandra Sawicka.
Chórowi towarzyszył zespół instrumentalny w składzie:

Maria Januszewska – I skrzypce

Magdalena Marcinowicz – II skrzypce

Dawid Jadamus – altówka

Robert Kołodziej – wiolonczela

Magdalena Staś – flet

Tadeusz Wita – fortepian, akordeon

Jerzy Kiecka – kontrabas, gitara basowa

Michał Walkowicz – gitara

Jarosław Kujawa – perkusja

Romuald Gizdoń - aranżacja

        Jubilat na ręce p. dyrygent Donaty Dłubis, prezesa Jerzego Szymały i wiceprezesa Eryka Jabłonki otrzymał wiele życzeń i prezentów. Otrzymaliśmy m.in. gratulacje od Poseł Parlamentu Europejskiego M. Handzlik, władz miasta i regionu, władz ŚZCHiO, od zaproszonych gości, dyrektorów szkół i przedszkoli, delegacji zaprzyjaźnionych chórów, stowarzyszeń, … Wszystkim dziękujemy za te wypowiedziane i te nie wypowiedziane, ale płynące do nas ciepłe słowa.

Do zorganizowania tak pięknej uroczystości przyczynili się sponsorzy:

- Fundacja Pracownicza PRO-EKO

- Janusz Urbaniec

- Mikołowski Bank Spółdzielczy

- Henryk Zientek, Czesław Zientek – Firma VIRMAN

- Stanisław Woźniak – Firma STAN-TRANS

- Roman Szczyrba – Hurtownia Artykułów Spożywczych

- Bożena i Witold Chmura – Pracownia PROJEKT

- Jerzy Szombara – Kotlarstwo

- Wacław Puźniak

- Julian Dąbal

- Ognisko Muzyczne DO RE MI

- Andrzej Mrowiec – Agencja Kultury KONKRET

- Krystian Biel – OPTICA

- Sławomir Kołacz – Firma SAKEM

- Elżbieta i Marek Grzegorczyk

- Wojciech Konieczny

- Bożena i Janusz Szczepek – Firma TEREN

- Bolesław Strzoda – Firma B-Z

- Andrzej Poprawa – Sklep ABC

- Jan Oltman – Firma JANIWO

- Polski Związek Wędkarski – Koło w Łaziskach Górnych

- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych

- Halina Duży – Agencja Ubezpieczeniowa PZU

- Marcin Mistarz – MARTECH PLUS

Jesteśmy wdzięczni i z głębi serca dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania jubileuszu chóru Echo, szczególnie dyrekcji i pracownikom MDK.

CZEŚĆ PIEŚNI!


W Miejskim Domu Kultury jest wystawa przedstawiająca okres 100- letniej, bogatej historii Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”. Do jej obejrzenia zapraszamy do końca grudnia.

KONCERT JUBILEUSZOWY UWIECZNIONY W FOTOGRAFIACH

ŻYCZENIA I GRATULACJE
Powrót do strony głównej.