Wykaz członków honorowych Towarzystwa Œpiewaczego  „ECHO”  z  Łazisk  Górnych

 

 

Adamczyk Gertruda

Anbild Karol

Gregeracki Franciszek

Januszewska Cecylia

Jureczko Wiktoria

Kalisz Robert

Kiecka Józef

Kiecka Leokadia

Kotucha Paweł

Krawczyk Bernard

Kret Anna

Krzywdzińska-Machel Jolanta

Kuœ Józef

Kuœ Małgorzata

Lichecka Anna

Loska Paweł

Łukaszek Maksymilian

Moæko Ewa

Mrowiec Alojzy

Otawa Mikołaj

Pacha Augustyn

Pacha Maria

Pacha Stanisław

Pawelczyk Jakub

Pičtek Ludwik

Radka Stefania

Rudy Paweł

Sikora Karol

Skorupka Erna

Skorupka Leon

Skwara Aniela

Słowik-Tudzierz Maria

Stańczyk Władysław

Stryja Karol

SwadŸba Hildegarda

SwadŸba Stanisław

Szyszka Adolf

Szyszka Elżbieta

Œwider Krystyna

Uhl Danuta

Warzecha Roman

WoŸniakowska Elżbieta

Wyra Aleksander