W latach 1977-2002 chór uczestniczył w wielu festiwalach i koncertach często odnosząc sukcesy m.in. w konkursach Pieśni Rosyjskiej i Radzieckiej, w Festiwalach Polskiej Pieśni Chóralnej w Pszczynie, Olkuszu, Knurowie, w Turniejach Chórów Mieszanych organizowanych w Chrzanowie, w Międzynarodowych Przeglądach Pieśni "Trojok Śląski", w Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnificat" w Gierałtowicach, w koncertach w trakcie uroczystości jubileuszowych zaprzyjaźnionych chórów oraz PZChiO, brał udział w uroczystych zjazdach okręgu Tysko - Mikołowskiego, w Pielgrzymkach Śpiewaków Śląskich w Piekarach, w Śląskich Dniach Folkloru w Katowicach, w jubileuszu 700-lecia Łazisk Górnych, w uroczystych akademiach łaziskich zakładów pracy. Jak co roku chór organizował koncerty kolęd, a od roku 1996 brał udział w koncertach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym okresie organizowane były również koncerty uświetniające jubileusze chóru "Echo" oraz jubileusze Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, gdzie od 1988 r. po wyburzeniu Domu Śpiewaczego "Echo" przeniesiono siedzibę chóru. Chór "Echo" koncertował również za granicą: w 1998 r. w kościele na Kahlenbergu w Wiedniu, a w 1999 r. uczestniczył w koncercie "Ekumeniczna Pieśń Sakralna" na Słowacji. Ostatnia próba pod dyrekcją p.Maria Słowik-Tudzierz odbyła się w czerwcu 2002r.

We wrześniu 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrygenta. Kierownictwo przejęła mgr sztuki Ewa Kaczmarczyk, która dyrygowała chórem wraz z mężem mgr Grzegorzem Kaczmarczykiem.