Tymczasowo rolę dyrygenta w Echu pełnił Mieczysław Dziendziel, który przygotował chór do kolejnego zjazdu w okręgu. Od 27 września 1967 r. pracę z zespołem rozpoczął nowy dyrygent Piotr Langos. We wrześniu 1968 i 1969 roku chór wystąpił w trakcie uroczystości Centralnych Dożynek na Stadionie X-lecia w Warszawie, zaś w listopadzie wziął udział w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Tychach, nagrywanym przez Telewizję Polską. W roku 1969 stanowisko dyrygenta ponownie objął Paweł Kotucha. Pod kierownictwem P.Kotuchy zespół wystąpił, w 1971 r. w Centralnych Dożynkach w Opolu. Lata 1974 -77 przyniosły kolejne zmiany na stanowisku dyrygentów. Funkcję tę objęły kolejno mgr Danuta Uhl, mgr Cecylia Januszewska, a od 1977 rodowita łaziszczanka Maria Słowik-Tudzierz.