13 czerwca 1961 roku "Echo" pozyskało nową dyrygentkę Krystynę Świder z Katowic, która prowadziła chór aż do 1966 roku. Pod kierownictwem pani Krystyny Świder chór po raz 19-ty z rzędu, a w 1962 r. po raz 20-ty zajął I miejsce w konkursie Zjazdu Śpiewaczego Okręgu Mikołowskiego. Rok 1962, ostatni przed 50-leciem Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" był pomyślny pod względem działalności artystycznej i organizacyjnej. W lipcu 1962 r. "Echo" wzięło udział w II Festiwalu Chórów Polskich w Poznaniu, w sierpniu uczestniczyło w uroczystościach odsłonięcia pomnika powstańców w Łaziskach Górnych, we wrześniu chór wystąpił w Powiatowym Święcie Pieśni w Tychach oraz na dożynkach w Mokrem, zaś w październiku odbyło się pierwsze spotkanie z reflektorami Telewizji Polskiej.

Rok 1963 był rokiem obchodów 50-lecia powstania chóru "Echo". Z okazji jubileuszu chór dwukrotnie gościł w studio Polskiego Radia w Katowicach oraz koncertem uświetnił uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w domu Franciszka Rygulskiego - miejscu założenia towarzystwa. w trakcie jubileuszowego koncertu, wystąpiły druhny i druhowie należący do chóru na przestrzeni 50-lat istnienia zespołu, a chór prowadzili byli dyrygenci "Echa". W następnym roku w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych przygotowano wystawę prezentującą dorobek "Echa". W 1965 r. "Echo" pod dyrekcją K. Świder ponownie zdobyło pierwsze miejsce w konkursie chórów okręgu mikołowskiego. 4 lipca 1965 roku chór wziął udział w Centralnych Uroczystościach Festiwalowych o Laur XX-lecia PRL w Poznaniu. Pod koniec 1966 roku z funkcji dyrygenta chóru "Echo" zrezygnowała Krystyna Świder, co było bardzo dużą stratą dla zespołu.