W roku 1948 K. Stryję zastąpił nowy dyrygent Karol Anbilda (Strzempa). Pierwszym zadaniem nowego dyrygenta było przygotowanie programu na doroczny zjazd okręgu mikołowskiego, który zwołano w Łaziskach. Zjazd został połączony z obchodami 35-lecia założenia chóru. Wykonanie pieśni "Moiczek" J. Gawlasa pozwoliło na zdobycie I miejsca.

Największy rozgłos chór zyskał w roku 1949. W tym okresie odbyło się 47 występów m.in. wielokrotnie w czasie Festiwalu Muzyki Ludowej w Warszawie, w Katowicach, w Rudzicy k/Cieszyna, z okazji 100-nej rocznicy śmierci F.Chopina, chór uczestniczył również w nagraniach w Polskim Radiu, Państwowych Zakładach Fonograficznych. Sukcesy warszawskie zwiększyły popularność chóru, a utworów w wykonaniu "Echa" można było często posłuchać na falach Polskiego Radia.

W roku 1950 dla uczczenia 40-tej rocznicy utworzenia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych chór "Echo" urządził wieczór pieśni i muzyki. W tym samym roku uczestniczył zaś w Ogólnopolskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Katowicach i zajął III miejsce w I kategorii chórów.

Kolejny rok, 1951, był bardzo pracowity, bowiem zaplanowano bogaty program występów. 13 kwietnia odbyło się otwarcie Festiwalu Muzyki Polskiej w Filharmonii Śl. w Katowicach, gdzie chór "Echo" wystąpił z towarzyszeniem orkiestry i wykonał kantatę Maklakiewicza "Śląsk pracuje i śpiewa" oraz 3 pieśni masowe. Chór otrzymał również zaproszenie do wystąpienia 16 kwietnia, w koncercie z okazji otwarcia Festiwalu Muzyki Polskiej w Teatrze Polskim w Warszawie. W ramach III etapu Festiwalu Muzyki Polskiej chór nagrał na taśmę 9 utworów oraz wraz z chórem męskim "Pochodnia" z Częstochowy urządził koncert w sali Filharmonii Śląskiej.

Rok 1952, podobnie jak poprzedni był bardzo bogaty w występy, koncerty i związane z tym próby. 62 występy , w tym 20 w innych miastach świadczyło o ogromnej energii i zapale śpiewaków. Do najbardziej prestiżowych występów można zaliczyć koncert w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach wespół z artystami z Opery w Bytomiu i tercetem Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. W 1953 roku chór "Echo" razem z orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej wykonał wielkie dzieło oratoryjne "Pory Roku" Haydna.