ROK 2015

 

6 stycznia 2015

Koncert kolęd w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świentego w Łaziskach Górnych. W toku koncertu Echo wykonało 17 kolęd, które były przeplatane poezją bożonarodzeniowa. W koncercie udział wzięły nasze władze i proboszcz oraz bardzo liczna rzesza łaziszczan. Po koncercie  spotkanie opłatkowe w przykościelnych salkach z członkami wspierającymi i sympatykami. Życzenia, kolędy, wspomnienia uprzyjemniły ten szczególny wieczór Objawienia Pańskiego. A do tego kawa i pyszny śląski kołocz …..

 

11 stycznia 2015

Udział chóru „Echo” w okręgowym koncercie kolęd w Łaziskach Dolnych. W koncercie udział wzięły łaziskie chóry „Echo”, „Moniuszko” ,  „Zorza” z Wyr, „Chopin” z Bujakowa, Schola z Łazisk Dolnych  i Orkiestra Dęta Elektrowni „Łaziska”. Koncert zaszczycili swą obecnością władze Łazisk Górnych  oraz liczna grupa słuchaczy.

 

17 stycznia 2015

Udział naszego chóru wraz z pocztem sztandarowym w adoracji przy żłóbku w Bazylice  w Panewnikach. Wraz z nami na adorację jednym autokarem udał się chór Moniuszko. W Adoracji przewodniczył Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Po adoracji miało miejsce spotkanie opłatkowe działaczy ZCHIO, dyrygentów i chórzystów w salce obok bazyliki.   

 

7 lutego  2015r

17.00 zabawa karnawałowa chóru Echo oraz zaproszonych gości  w MDK.