ROK 2014

 
04 stycznia 2014r. udział przedstawicieli chóru „Echo” w pogrzebie Wojciecha Kilara w katowickiej Archikatedrze pw. Chrystusa Króla. W uroczystościach pogrzebowych wielkiego kompozytora  udział wzięli politycy, artyści, oraz bardzo liczna grupa mieszkańców Katowic. W trakcie mszy abp Skworc wspominał kompozytora: -„Chciał być zapamiętany jako dobry człowiek, który wniósł odrobinę nadziei, miłości, a może i odrobinę wiary. Mistrzu Wojciechu, Twoje pragnienie się spełniło, takim Cię zapamiętamy”.
 
05 stycznia 2014r udział chóru w Koncercie Kolęd zorganizowanym przez Okręg mikołowski ŚZChiO oraz chór  Wanda z Łazisk  Dolnych w Kościele  pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W koncercie udział wzięły chóry okręgu mikołowskiego i orkiestra Elektrowni Łaziska oraz władze naszego miasta.
 

06 stycznia 2014r.  w dniu Objawienia Pańskiego oprawa Mszy Św. w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Św. o godzinie 15.00.

Następnie  odbył się Koncert Kolęd i poezji Bożonarodzeniowej w wypełnionym łaziskim Kościele. Dziękujemy za skierowane do nas słowa Burmistrza i Księdza Rezydenta. Po koncercie spotkanie opłatkowe w salce z władzami, sympatykami, gośćmi i członkami wspierającymi. Życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie rozbrzmiewało w salkach. Było wzruszenie, wspomnienia dzielenie się chwilą .../łaziskie salki zaczynają być za małe by wszystkich pomieścić/.  Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w tym święcie kolędy, a także tym osobom które pomogły zorganizować to spotkanie.

 

11 stycznia 2014r uroczysta oprawa eucharystii jubileuszowej Agnieszki Smylla w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Druhna Agnieszka dziękowała Bogu za dar 75 lat życia. Życzymy jubilatce błogosławieństwa bożego oraz wszelkich łask płynących od Bożej opatrzności. Niech Matka Boża i święta Cecylia – nasza patronka – obdarzają naszą Jubilatkę zdrowiem i pomyślnością.

16 stycznia 2014r udział prezesa honorowego Adolfa Szyszki i prezesa chóru „Echo” Jerzego Szymała w uroczystym otwarciu nowej siedziby Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach na ul. Francuskiej 12. W trakcie uroczystości dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Nową siedzibę poświecił i w spotkaniu uczestniczył Arcybiskup Wiktor Skworc oraz liczni zaproszeni goście. Prezes Zarządu Głównego naszego związku wyróżnił dyplomami i odznaczeniami związkowymi osoby które przyczyniły się do otwarcia nowej siedziby.

18 stycznia 2014r udział chóru Echo w corocznym kolędowanie chórów i orkiestr ŚZChiO w Bazylice Panewnickiej. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup senior Damian Zimoń. Nasz chór na te okoliczność wystawił również poczet sztandarowy, który z odnowionym sztandarem prezentował się bardzo okazale.

 

19 stycznia 2014r udział naszego chóru w XIII Koncercie  Kolęd w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu. W koncercie udział wzięły:    

- Chór „Largo Cantabile” Katedry Ewangelickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego  w Katowicach,

- Chór  kameralny „Assumptio” parafii p.w. WNMP w Katowicach

- Towarzystwo Śpiewacze „Echo” z Łazisk Górnych

- Chór parafialny "Lutnia" parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu

Organizatorowi chórowi parafialnemu "Lutnia" przy parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu serdecznie dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

16 stycznia 2014r udział prezesa honorowego Adolfa Szyszki i prezesa chóru „Echo” Jerzego Szymała w uroczystym otwarciu nowej siedziby Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach na ul. Francuskiej 12. W trakcie uroczystości dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Nową siedzibę poświecił i w spotkaniu uczestniczył Arcybiskup Wiktor Skworc oraz liczni zaproszeni goście. Prezes Zarządu Głównego naszego związku wyróżnił dyplomami i odznaczeniami związkowymi osoby które przyczyniły się do otwarcia nowej siedziby.

18 stycznia 2014r udział chóru Echo w corocznym kolędowaniu chórów i orkiestr ŚZChiO w Bazylice Panewnickiej. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup senior Damian Zimoń. Nasz chór na te okoliczność wystawił również poczet sztandarowy, który z odnowionym sztandarem prezentował się bardzo okazale.

 

19 stycznia 2014r udział naszego chóru w XIII Koncercie  Kolęd w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu. W koncercie udział wzięły:    

- Chór „Largo Cantabile” Katedry Ewangelickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego  w Katowicach,

- Chór  kameralny „Assumptio” parafii p.w. WNMP w Katowicach

- Towarzystwo Śpiewacze „Echo” z Łazisk Górnych

- Chór parafialny "Lutnia" parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu

Organizatorowi chórowi parafialnemu "Lutnia" przy parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu serdecznie dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

1 lutego 2014r  spotkanie karnawałowe Towarzystwa śpiewaczego „Echo”. Spotkanie to swą obecnością zaszczycili burmistrz Aleksander Wyra, vice burmistrz Jan Ratka i przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Król oraz Dyrektor MDK Ewa Moćko. W spotkaniu uczestniczył   prezes ŚZChiO ds. chórów  Benedykt Oberda, a także reprezentacja pocztu sztandarowego, liczna grupa sympatyków i współ małżonków chórzystów.

16 lutego 2014r Koncert karnawałowy w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych. W czasie koncertu oprócz chóru „Echo” udział wzięli młodzi artyści działający w strukturach naszego Domu Kultury. Chór „Echo” w czasie koncertu wykonał utwory z koncertu jubileuszowego, zgodnie z życzeniem licznej grupy naszych sympatyków, którzy nie mogli usłyszeć nas w czasie listopadowych obchodów jubileuszu 100-lecia. Liczna zebrana publiczność bardzo gorąco przyjęła nasz chór i młodych artystów.

23 marzec 2014r udział Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Koncercie Wielkopostnym zorganizowanym w Parafii pw. Piotra i Pawła w Woszczycach przez Okręg Mikołowski ŚZChiO.                                                   

24 marca 2014r Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” z Łazisk Górnych,  zwołane przez Zarząd  .Ww. zgromadzenie przeprowadzono w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nim 28 chórzystów. Zadaniem   Zgromadzenia było rozliczenie  Zarządu za rok rozliczeniowy  2013 i  udzielenie absolutorium Zarządowi. W toku spotkania Prezes, Skarbnik i Dyrygent zdali sprawozdania z działalności TŚ „Echo” w 2013r. Następnie  Komisja Rewizyjna zdała relacje z przeprowadzonej kontroli i zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013r. Po udzieleniu absolutorium rozpoczęła się dyskusja w toku której, określono plany na kolejny rok działalności.

 

6 kwietnia 2014r udział chóru w nabożeństwie gorzkich żali w kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. W czasie nabożeństwa chór „Echo” wykonał 6 utworów.

 

27 kwietnia 2014r. Nieszpory Totus Tuus.  Tym razem udział w nich wzięły łaziskie chóry „Echem”  i  „Wanda” oraz „Zorza” z Wyr.

Nieszpory koncertowe w łaziskiej świątyni MBKRŚw zorganizowano w szczególnym dniu, gdy do godności świętych wyniesieni zostali wielcy papieże Jan XXIII i Jan Paweł II . Poprzez te nieszpory pragniemy Bogu dziękować za dar naszego rodaka Papieża, który przez swoje życie kroczył z Maryją.  Dziewiąte nieszpory koncertowe  TOTUS TUUS przeżyliśmy w klimacie modlitwy, refleksji i rozważania słowa Papieża Jana Pawła II, przeplatanego śpiewem chóralnym w hołdzie wdzięczności dla Wielkiego Papieża. Słowo końcowe wygłosił Ksiądz  Proboszcz Jacek Wojciech. W tym szczególnym koncercie oprócz naszego proboszcza udział wziął ksiądz Bernard Starosta i prezes ŚZChiO ds. chórów  Benedykt Oberda, a także liczna grupa sympatyków i parafian nie tylko z Łazisk.

 

22 maja 2014r. zmarł Józef Świder. W uroczystościach pogrzebowych wielkiego kompozytora, które odbyły się 26 maja  w katowickiej Archikatedrze pw. Chrystusa Króla, udział wzięli politycy, artyści, działacze oraz bardo liczna grupa chórzystów. W ceremoniach udział wzięli również przedstawiciele chóru „Echo” wraz ze swym pocztem sztandarowym. Kompozytor pozostawił obszerne dzieło, obejmujące różnorodne gatunki i formy muzyczne: opery, koncerty, muzykę kameralną, pieśni. Zasłynął przede wszystkimi swymi utworami chóralnymi, które weszły do powszechnego repertuaru zespołów polskich i zagranicznych. J. Świder wpisał się również w historię chóru Echo, gdyż jest autorem pamiątkowego albumu o naszym chórze z okazji jubileuszu 50-lecia TŚ „Echo”.   
 

1 lipca 2014r. odbyło się spotkanie przy śpiewie i okolicznościowym poczęstunku zorganizowanym w Pabie na osiedlu Zośka.

 

17-24 lipca 2014r. chór uczestniczył w warsztatach muzycznych w Bieszczadach. Jako bazę tygodniowego pobytu wybrano pensjonat Gawra w Lesku. W pięknej scenerii gór ćwiczyliśmy repertuar a także poznawaliśmy ten piękny zakątek naszego kraju. Codzienne próby przeplatane były wycieczkami w czasie których poznawaliśmy historię  tego regionu za sprawą przewodniczki Kasi, która kapitalnie opowiadała nam o tych ziemiach . W czasie pobytu zaprezentowaliśmy się w leskiej świątyni dając koncert po niedzielnej eucharystii dla mieszkańców Leska, którym dziękujemy za tak liczny udział. Dziękujemy Kapłanom za serdeczne przyjęcie. Będziemy wracać wspomnieniami do tych pięknych chwil spędzonych w Bieszczadach.    

 

16 sierpnia 2014r. uroczysta oprawa eucharystii jubileuszowej Ernesta Mrzyka w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Druh Ernest dziękował Bogu za dar 80-ciu lat życia. Jest naszym długoletnim chorążym Pocztu Sztandarowego. Życzymy jubilatowi błogosławieństwa bożego oraz wszelkich łask płynących od Bożej opatrzności. Niech Matka Boża i święta Cecylia – nasza patronka – obdarzają Jubilata zdrowiem i pomyślnością.

 

14 września 2014r. - Pielgrzymka chórów i orkiestr do Matki Bożej Piekarskiej. Nasz chór na te okoliczność wystawił delegacje wraz z pocztem sztandarowym. Wypełniona po brzegi bazylika piekarska rozbrzmiewała śpiewem i modlitwą w intencji naszego związku.  

 

5 października 2014r. - oprawa muzyczna uroczystych nieszporów odpustowych w naszym sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. W czasie nieszporów chór wykonał utwory:

1. Królowo Różańca świętego
2. Maryjo ja Twe dziecię.
3. Nie bądź smutna.
4. Maria Regina Mundi.
5. Matko Królowo.
6. Sancta Maria.

 

8 października 2014r. - oprawa mszy świętej w intencji zmarłych z rodziny Kuś w kaplicy Św. Brata Alberta na Bradzie. Rodzina Kusiów to wielopokoleniowa rodzina śpiewaków, którzy tworzyli piękną historie naszego chóru. Część ich pamięci!

 

12 października 2014r. udział naszego chóru w koncercie pieśni maryjnych zorganizowany przez chór „Wanda” oraz okręg mikołowski. Koncert odbył się w Kościele w Łaziskach Dolnych.  W koncercie udział wzięła liczna grupa łaziszczan oraz władze powiatowe i naszego miasta.

Udział delegacji chóru w uroczystym koncercie zorganizowanym w Bibliotece Śląskiej z okazji 60-lecia działalności w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr,   druha Prezesa ZG Romana Warzechy. Jubilatowi życzymy błogosławieństwa bożego oraz wszelkich łask płynących od bożej opatrzności. Niech Matka Boża i święta Cecylia - nasza patronka obdarzają  Jubilata zdrowiem  i pomyślnością, niech pozwolą przez następne lata owocnie kierować śląską chóralistyką.

 

24-26 października 2014r. warsztaty muzyczne chóru w Polanicy Zdrój. W czasie krótkiego pobytu zwiedziliśmy Kudowę Zdrój, Duszniki Zdrój oraz Polanice Zdrój, gdzie w Pensjonacie Beata mieliśmy swoją bazę. W czasie pobytu mogliśmy poćwiczyć nowy repertuar oraz zaprezentować się w Kościele pw Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój.

Byliśmy również świadkami spektaklu światło, woda i dźwięk podziwiając fontannę w Polanicy Zdroju.

 

11 listopada 2011r. oprawa mszy św. z okazjo naszego narodowego święta, odzyskania niepodległości. W łaziskiej świątyni MBKRŚ, połączone chóry Echo, Wanda i Moniuszko wykonały utwory na te okoliczność. W  koncelebrowanej eucharusti   uczestniczyły  władze naszego miasta, dyrekcje zakładów, różnych instytucji i harcerze. Po eucharystii na styku trzech granic dzielnic nastąpiło poświecenie kapliczki św. Jana Chrzciciela

 

22 listopada 2014r. Eucharystia  za chórzystów z okazji św. Patronalnego w kościele Matki bożej Królowej Różańca Świętego.

 

23 listopad 2014r.

-Oprawa uroczystej eucharystii w intencji druhny  Eufemii Dytko z okazji 90 urodzin. Druhna Eufemia była naszą długoletnią chórzystka. Jubilatce życzymy zdrowia, szczęścia i oczywiście 100-lat.

-Koncert w  Miejskim Domu Kultury  „Łaziskie święto muzyki i pieśni”. W koncercie udział wzięły:

-Orkiestra Dęta Elektrowni „Łaziska”

-chór mieszany „Wanda” z Łazisk Dolnych

-chór mieszany „Dzwon” z Orzesza

-chór mieszany „Echo” z Łazisk Górnych