ROK 2013

 

06 stycznia 2013.  W dniu Objawienia Pańskiego oprawa Mszy Św. w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Św. O godzinie 15.00.

Następnie  Koncert Kolęd w wypełnionym Łaziskim Kościele. Dziękujemy za skierowane do nas słowa Burmistrza i Proboszcza. Po koncercie spotkanie opłatkowe w salce z sympatykami, gośćmi i członkami wspierającymi. Życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie rozbrzmiewało w salkach. Było wzruszenie, wspomnienia dzielenie się chwilą ...

 

12 stycznia 2013r Udział chóru w Koncercie Kolęd organizowanym przez Okręg mikołowski ŚZChiO oraz chór  Moniuszko  z Łazisk  Średnich w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

 

13 stycznia 2013r koncert kolęd w Kościele Piotra i Pawła w Woszczycach. Po koncercie spotkanie chóru z Proboszczem Jerzym Kiecką, synem naszych długoletnich chórzystów w Piwnicy…

Ojciec Ks. Proboszcza śp. Józef Kiecka był naszym długoletnim Prezesem a matka Leokadia dopóty zdrowie pozwalało obdarzała nasz chór swoim pięknym głosem. Chór Echo jest wdzięczny Bogu za Rodzinę Kiecków. Dzięki takim rodzinom nasz chór mógł   przezywać wielki okres rozkwit…

 

19 stycznia 2013r udział chóru Echo w corocznej adoracji chórów i orkiestr ŚZChiO w Bazylice Panewnickiej u Ojców franciszkanów.

 

27 stycznia 2013r udział chóru Echo w Koncercie  kolęd zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury przez OM ŚZChiO

 

3 lutego 2013r spotkanie noworoczne członków czynnych, gości i sympatyków naszego chóru. Spotkanie uświetnili swą obecnością Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra oraz Przewodniczący Rady Miasta  Tadeusz Król. W spotkaniu uczestniczył Ksiądz Bernard Starosta, kapłan senior . Wszystkim którzy spotkali się z nami dziękujemy.

 

4 lutego 2013r Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” z Łazisk Górnych,  zwołane przez Zarząd  .Ww. zgromadzenie przeprowadzono w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nim 30 chórzystów.

         Zadaniem   Zgromadzenia było rozliczenie  Zarządu za rok rozliczeniowy  2012 i  udzielenie absolutorium Zarządowi. W toku spotkania Prezes, Skarbnik i Dyrygent zdali sprawozdania z działalności TŚ „Echo” w 2012r. Następnie  Komisja Rewizyjna zdała relacje z przeprowadzonej kontroli i zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012r. W toku dyskusji  określono plany na kolejny rok działalności.

 

13 kwietnia 2013r Pogrzeb naszej długoletniej chórzystki Małgorzaty Kuś która przez ponad 50 lat /od 1956r/ śpiewała w naszym Echu. Przez wiele lat była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wspólnie z mężem sp. Józefem tworzyli historie naszego chóru. Dopóki zdrowie pozwoliło była z nami dzieląc się swoim doświadczeniem, ubogacając nasz chór swoim pięknym głosem Za wszystkie te chwile dziękujemy… . Wieczny odpoczynek racz jej  dać Panie….   

 

14 kwietnia 2013r   oprawa Mszy Św. Jubileuszowej z okazji 25 rocznicy zawarcia zawiązku małżeńskiego przez Bożenę i Karola Otrembów w Kościele Św. Wawrzyńca w Mikołowie Mokrym. Rodzina Otrembów czynnie udziela się w naszym chórze. Druhna Bożena i dwie córki śpiewają a mąż Karol jest naszym chorążym pocztu sztandarowego. Jubilatom życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze i dziękujemy…

 

29 kwietnia 2013r udział pocztu sztandarowego i delegacji chóru Echo w pogrzebie Jadwigi Mandera-Wojtynek , zasłużonej chórzystki i działaczki w Zarządach PZCHIO i ŚZChiO, który miał miejsce w Bazylice  Św. Wojciecha w Mikołowie. Nasz Związek w osobie zmarłej utracił ofiarnego działacza społecznego i oddanego śpiewactwu człowieka. Spoczywaj w pokoju…

 

12 maja 2013r Nieszpory Totus Tuus.  Tym razem udział w nich wzięły chóry „Echem” , „Wanda” oraz „Zorza”.

 

2 czerwca 2013r w czeskim Cieszynie odbył się już XXI Trojok Śląski, podczas którego wręczono „Echu” Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego i dokonania w budowaniu trwałych wartości etycznych, których źródłem jest piękno pieśni i tradycji muzykowania na Śląsku.

 

16 czerwca 2013r Pielgrzymka chórzystów do Sanktuarium Matki Boskiej patronki środowiska Naturalnego w Bujakowie.

 

25 czerwca 2013r Msza św. w intencji miasta Łaziska i jego mieszkańców na Wierzysku z okazji Dni Świętojańskich Łazisk . Koncert i oprawa Mszy św. przez połączone chóry Echo, Moniuszko i Wanda. Eucharystie odprawił arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki. Pomimo nie sprzyjającej pogody w uroczystości uczestniczyły liczne rzesze Łaziszczan  z władzami miasta i kapłanami oraz reprezentacje zakładów pracy.

 

27 czerwca 2013r uroczyste zakończenie roku śpiewaczego z poczęstunkiem, śpiewem  i wspomnieniami. Spotkanie zorganizowano w Pabie kolo łaziskiego kąpieliska.

 

3-8 sierpnia 2013r Warsztaty muzyczne w Bratysławie. Próby i zwiedzanie tak można podsumować ten pobyt.  Zwiedziliśmy Bratysławę i Wiedeń. Zaśpiewaliśmy w Bratysławie po eucharystii w sanktuarium Zwiastowania Matki Boskiej, którym opiekuje  się  Zakon Franciszkański. Naszą prezentacje w języku słowackim na ten koncert przygotował Łukasz Otremba /Dziękujemy/. Słowacy bardzo gorąco przyjęli nasz śpiew. W Wiedniu zaśpiewaliśmy    na Kahlenbergu  w  Kościele pw św. Józefa. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń . Nasz pobyt szybko mijał pomimo 37 stopniowych upałów, ale dla schłodzenia odwiedziliśmy bratysławski zalew „Złote Piaski”. oglądaj zdjęcia

 

W październiku pożegnaliśmy naszego wieloletniego chórzysty Leona Skorupki. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

6 października 2013r oprawa muzyczna uroczystych nieszporów odpustowych w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.

20 października 2013r udział chóru „Echo” w Koncercie Pieśni Maryjnych zorganizowanych przez chór „Zorza” z Wyr w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni.

21 października 2013r pożegnaliśmy na łaziskim cmentarzu Leona Skorupkę. Zmarły przez długie lata był chórzystą oraz członkiem Zarządu naszego chóru. Zawsze ofiarny, oddany i zaangażowany śpiewak. Za te wszystkie lata jesteśmy wdzięczni…. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….

26 października 2013r udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy urodzin druhny Leokadii Kiecka. Oprawa Mszy Św. Jubileuszowej w Kościele Piotra i Pawła w Woszczycach. Całe „Echo” życzy jubilatce wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, radosnych dni, pełnych szczęścia i zadowolenia. Dziękujemy za współtworzenie historii łaziskiego „Echa”. Dziękujemy za wspieranie męża sp. Józefa– sprawującego przez długie lata funkcję prezesa chóru– w codziennym życiu i działaniach na rzecz „Echa”.

1 listopada 2013r zapalno na łaziskich cmentarzach znicze w hołdzie zmarłym dyrygentom, śpiewakom, członkom wspierającym, którzy na przestrzeni 100-lat odeszli od nas i śpią w pokoju…

11 listopada 2013r. udział chóru w uroczystej Eucharystii w Łaziskach Dolnych z okazji odzyskania przez ojczyznę niepodległości. Wraz z chórami Wandą i Moniuszko oraz orkiestrą KWK „Bolesław Śmiały” uświetniliśmy to wielkie wydarzenie, w którym udział wzięły władze naszego miasta, delegacje zakładów pracy, harcerze, poczty sztandarowe oraz kapłani.

Uroczystości jubileuszowe 100-lecia chóru ECHO. (czytaj)

 

26 grudnia 2013r  udział chóru w eucharystii Bożonarodzeniowej  i wykonanie kilku kolęd dla łaziskich parafian w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.