Rok 2012

3 stycznia 2012r  chóru Echo wziął udział w pogrzebie śp. Maksymiliana Łukaszka. Zmarły był  długoletnim chórzystom, który przez 50 lat obdarzał Echo Swoim głosem /bas/ .Wdzięczni jesteśmy mu za wszystko co uczynił. Był naszym Członkiem Honorowym.

06 stycznia 2012r. oprawa Mszy Św. w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Św. z okazji Objawienia Pańskiego oraz  Koncert Kolęd. Dziękujemy za skierowane do nas słowa Burmistrza i Proboszcza. Po koncercie odbyło się spotkanie opłatkowe w salce z sympatykami, gośćmi i członkami wspierającymi. Życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie rozbrzmiewało w salkach.

08 stycznia 2012r. udział chóru w Koncercie Kolęd organizowanym przez Okręg mikołowski ŚZChiO oraz chór Wanda z Łazisk  Dolnych

21 stycznia 2012r. wyjazd chóru Echo do Bazyliki w Panewnikach na coroczne kolędowanie chórów i orkiestr ŚZChiO. Wraz  z nami do Panewnik udają się chóry Moniuszko i Wanda.

22 stycznia 2012r. udział chóru w Koncercie Kolęd organizowanym przez Okręg mikołowski ŚZChiO oraz chór Jutrzenka w Ornontowicach.

27 stycznia 2012 17.00 Msza Św. w Kaplicy Św. Brata Alberta  na Bradzie za wszystkich członków zmarłych i czynnych chóru „ECHO”,  dyrygentów ,członków  wspierających by z   Bożym błogosławieństwem  i opieką św. Cecylii trwali  w 99 roku działalności. Po Eucharystii koncert kolęd dla  mieszkańców.    

28 stycznia 2012  Miejski Dom Kultury godz. 17.00 Opłatek chóru ECHO

29 stycznia 2012 Miejski Dom Kultury   Koncert Kolęd w wykonaniu chórów Echo, Moniuszko i Wanda oraz zespołu młodzieżowego Radość. Całość w kapitalnej oprawie instrumentalnej orkiestry dętej Elektrowni Łaziska

8 lutego 2011 Spotkanie w MDK w Łaziskach Górnych  z przedstawicielami Klubu Emeryta. Wspólna biesiada, poczęstunek przy udziale Trio Tadeusz, Wojtek, Jurek. Było super.

14 lutego 2012 Spotkanie w MDK w  Łaziskach Średnich  z przedstawicielami Klubu Seniora. Liczna grupa chórzystów i seniorów  biesiadowała  pod kierunkiem Kierownika Artystycznego  Tadeusza Wity i przy udziale  Wojtka i Jurka. 

17 lutego 2012r  Walne Zgromadzenie    TŚ "ECHO". W dniu 17 lutego 2012r  odbyło  się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” z Łazisk Górnych,  zwołane przez Zarząd  i Komisję Rewizyjną. Ww. zgromadzenie przeprowadzono w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nim 29 chórzystów. Zadaniem  Walnego  Zgromadzenia było rozliczenie  Zarządu za rok rozliczeniowy  2011 i  udzielenie absolutorium Zarządowi. Określono plany na kolejny rok działalności.

26 lutego 2012r udział chóru w Eucharystii  z okazji 60 tych urodzin Księdza Proboszcza Jacka Wojciecha. Solenizantowi składamy serdeczne życzenia.

16 marca 2012 udział w  Koncercie  Wielkopostnym Chórów okręgu Mikołowskiego zorganizowanego na Gostyni przez chór Zorza.

24 marca 2012r oprawa Mszy sw i krótki koncert w Mikołowie na Recie z okazji 35 lecia świeceń kapłańskich rocznika proboszcza Parafii Św. Antoniego z Padwy.

20 maja 2012r kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego o godzinie 18.00 odbył się koncert  chórów "Totus Tuus"   poświecony pamięci Papieża Jana Pawła II .Udział wzięły chóry: Zorza z Wyr, Grupa Wokalna Camerton, Moniuszko i  Echo z Łazisk Górnych.

3 czerwca 2012 roku udział w świecie pieśni Trojok Śląski W Katowicach- Zadolu. Koncert pieśni religijnej w  kościele Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu. Oprócz chóru Echo w koncercie udział wziął chór Janacek z Czech. Po koncercie w salkach odbyło się spotkanie obydwu chórów z Kapłanami Parafii Matki Bożej Różańcowej na Zadolu. Serdecznie dziękujemy Proboszczowi ww. Parafii za poczęstunek i gorące przyjęcie.

9 czerwca 2012 oprawa Mszy św. w czasie której córka, naszych wspaniałych chórzystów Agnieszki i Bernarda Smyllów,  Teresa  zawarła związek małżeński . Młodej Parze życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze…

25 i 26 czerwca 2012r  uroczystości z okazji 80 urodzin Elżbiety Szyszka, żony długoletniego Prezesa, która od 60 lat śpiewa w naszym chórze. Jubilatce życzymy dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście 100 lat

29 czerwca zmarła nasza długoletnia chórzystka sp. Marta Geissler.  Żegnamy druhnę z bólem i smutkiem… Dziękujemy jej za pracowitość, zaangażowanie i sumienność. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…. 

14 lipiec 2012r udział delegacji chóru ECHO wraz z pocztem sztandarowym w pogrzebie naszego Przyjaciela, Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - RAJMUNDA HANKE  /zmarłego 10 lipca 2012r/ , długoletniego  Prezesa i działacza Śląskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….  

2 sierpnia 2012r oprawa Mszy św. z okazji 18 rocznicy urodzin druha Dawida Widery- członka Zarządu TŚ ECHO. Życzymy Druhowi wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

19 sierpnia 2012r oprawa Mszy św. z okazji 60 rocznicy urodzin druhny Wandy Jadasz w Kaplicy Św. Brata Alberta na Bradzie. Jubilatce życzymy dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście 100 lat

25 sierpnia-01 września 2012r  -Warsztaty muzyczne TŚ Echo w Banjole na półwyspie Istria połączone ze zwiedzaniem tego uroczego zakątka Chorwacji .

8 września 2012r oprawa Mszy św z okazji 50 rocznicy urodzin druhny Haliny Szymała w Kaplicy Św. Brata Alberta na Bradzie. Druhnie życzymy dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście 100 lat

23 września 2012r oprawa Mszy św. z okazji 85 rocznicy urodzin druha Czesława Goca- Długoletniego chórzysty   TŚ ECHO a obecnie członka wspierającego . Życzymy Druhowi wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu.

29 września 2012r MDK Łaziska Górne. Udział TŚ ECHO w koncercie z okazji jubileuszu Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr

30 września 2012r oprawa Mszy św. z okazji 18 rocznicy urodzin druhny Aleksandry Sawickiej  w Kościele Św. Wojciecha w  Mikołowie  Jubilatce życzymy dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście 100 lat

7 października 2012r oprawa muzyczna nieszporów odpustowych w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

14 października 2012r. udział w Koncercie Pieśni Maryjnych zorganizowanym w Łaziskach Dolnych.

16-18 listopada 2012r. Warsztaty muzyczne chóru Echo w Mizernej. W uroczej miejscowości nad Jeziorem Czorsztyńskim w pensjonacie u Państwa Wolskich. W czasie pobytu zaśpiewaliśmy w Kościele Matki Bożej Różańcowej.  Piękne słoneczne dni, wspaniała atmosfera, gościnni gospodarze… Aż szkoda było wracać. Dziękujemy.

25 listopada 2012r uroczysta Eucharystia z okazji Święta chórzystów Św. Cecylii  w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Św. Eucharystia w intencji zmarłych dyrygentów, chórzystów, członków wspierających  w 99 rocznicę założenia naszego chóru.

26 listopada 2012r uroczyste spotkanie chóru Echo z okazji Święta Patronki Chórzystów Św. Cecylii oraz jubileuszu 99-lecia w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górne.

17 grudnia 2012r uroczysty wieczór w łaziskim Miejskim Domu Kultury z okazji 50 urodzin dyrygenta chóru Echo Pani Donaty Dłubis. Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia , dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście 100 lat.

26 grudnia 2012r udział chóru w eucharystii i wykonanie kilku kolęd dla parafian w Kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.