28 stycznia 2007r. w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbył się Wieczór Kolęd, który stał się okazją do wręczenia wyróżnień członkom chóru "Echo". Złotą Odznaką wyróżniono Eryka Jabłonkę. Srebrne Odznaki otrzymali: Kazimiera Jurowicz, Lidia Okoń, Gerda Chackiewicz, Andrzej Bula, Ludwik Piątek, Alojzy Szewczyk. Brązową Odznakę Honorową PZCHiO otrzymali: Anna Danielczyk, Róża Pukocz, Hildegarda Wojas, Anna Wójcik, Marian Kicak, Andrzej Kuta. Podczas koncertu ostatnią kolędę wyśpiewały trzy łaziskie chóry: "Moniuszko", "Wanda", "Echo".

    28 kwietnia br. chór "Echo" wziął udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II. Oprócz własnego repertuaru  zaśpiewano również ulubione pieśni Papieża.

"Echo" w Rawennie we Włoszech, 13-20.09.2007r.
    Od kilku lat, w miesiącu wrześniu, Miejski Dom Kultury organizuje w partnerskim mieście Łazisk - Rawennie we Włoszech, Dni Polskie. W tym roku nasze miasto reprezentował chór "Echo" oraz zespół "Optima". Podczas pobytu mieliśmy okazję dwukrotnie zaprezentować się przed włoską publicznością. Pierwszym występem, który odbył się w sobotę, 15 września rozpoczęliśmy Dni Polskie w Rawennie. Przedstawicielom władz miasta Rawenna oraz polonii włoskiej zaprezentowaliśmy się w lekkim repertuarze i zaśpiewaliśmy m.in. pieśni polskie, śląskie, czeskie. W niedzielę chór "Echo" został zaproszony do Bazyliki Santa Maria in Porto w Rawennie. Podczas mszy polskiej chórzyści "Echa" wykonali części stałe liturgii, a bezpośrednio po mszy wystąpili w godzinnym koncercie muzyki sakralnej. Koncert wypełniły utwory polskich i zagranicznych kompozytorów, "Barka" - ulubiona pieśń Jana Pawła II oraz pieśni ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgromadzeni wierni bardzo gorąco przyjęli występ naszego chóru, prezentowane utwory zostały wysłuchane w ogromnym skupieniu. Na zakończenie wspólnie wyśpiewaliśmy "Barkę", a na prośbę publiczności chór wykonał "Nabucco" G.Verdiego. Krótki pobyt w Italii był również okazją do regeneracji sił i odpoczynku na plaży nad ciepłym Adriatykiem, zwiedzenia Rawenny, San Marino - najstarszej republiki świata położonej w sercu Włoch oraz przepięknej Wenecji. Zapraszamy do galerii zdjęć

28 października 2007r. chór "Echo" wziął udział w Koncercie Pieśni Maryjnych w kościele Najświętszej Marii Panny Zbawiciela (u Salwatorianów). Chór "Echo" w repertuarze maryjnym zaprezentował się przed publicznością wraz z innymi chórami powiatu mikołowskiego: Gloria z Mikołowa, Dzwon z Orzesza, Chopin z Bujakowa.

    10 listopada w MDK w Łaziskach Górnych, z inicjatywy dyrektora artystycznego PZCHiO G. Kaczmarczyka, zorganizowano obchody Święta Niepodległości. W uroczystości wzięły udział chóry "Echo", "Wanda" z Łazisk Dolnych, "Chopin" z Bujakowa, dziecięcy chór "Giocoso" z SP Nr 1 oraz orkiestra Elektrowni "Łaziska". Koncert rozpoczął się odśpiewaniem przez wszystkich wykonawców i publiczność Hymnu Narodowego Polski. Utwory niepodległościowe w wykonaniu poszczególnych zespołów zostały przeplecione wierszami recytowanymi przez najmłodsze chórzystki chóru "Echo": Magdę L. i Hanię O.

    W dniach 30.11.-2.12.07r. chórzyści uczestniczyli w zgrupowaniu podczas którego doskonalili kolędy przed licznymi koncertami, które są w planach chóru. Pobyt w Gazdówce pod lasem, malownicze jej położenie oraz piękna pogoda sprzyjały spacerom i regeneracji sił. Świeże, górskie powietrze pozwoliło na sprawny przebieg prób, a zwieńczeniem naszych wysiłków była możliwość zaśpiewania kilku pieśni podczas mszy w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.

     7 grudnia 2007r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego "Echo". W zebraniu udział wzięło 45 członków chóru uprawnionych do głosu. Na początku zebrania, po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, Adolfa Szyszkę byłego, wieloletniego prezesa, jednogłośnie wybrano Honorowym Prezesem Chóru "Echo". Następnie w wyniku tajnego głosowania wybrano nowy zarząd w składzie: prezes - Andrzej Bula, wiceprezes Jerzy Szymała, sekretarz - Violetta Ryszczyk, skarbnik - Elżbieta Mrzyk, bibliotekarz - Józef Kuś, członkowie zarządu - Aleksandra Szafraniec (zast. sekretarza), Eryk Jabłonka. Ponadto wybrano pomocnika bibliotekarza, zgodę na pełnienie tej funkcji wyraził Krzysztof Szal. Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: przew. - Małgorzta Kuś, wiceprzew. - Gerda Chackiewicz, sekr. - Gertruda Obecny oraz Sądu Koleżeńskiego w składzie: przew. - Adolf Szyszka, wiceprzew. - Elżbieta Jabłonka, sekr. - Krzysztof Szal.

 

     13 stycznia 2008r. w Kościele MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru "Echo", zaś po koncercie była okazja do spotkania się i "kolędowania" z członkami wspierającymi chór "Echo".

    1 marca 2008r. delegacja chóru z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Archikatedrze w Katowicach w mszy pogrzebowej poświęconej mgr Barbarze Zielonka-Rusin, wieloletniego Dyrektora Artystycznego Oddziału Śląskiego PZCHiO.

    W kwietniu 2008r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrygenta. 03 kwietnia 2008r.  rezygnację złożyli dyrygenci Ewa i Grzegorz Kaczmarczyk. Nowym dyrygentem chóru Echo od 10 kwietnia 2008r. jest p. mgr Donata Dłubis.

    1 czerwca chór "Echo" uczestniczył w XVI Międzynarodowym Festiwalu "Trojok Śląski" w Karwinie, mającym na celu upowszechnianie piękna śląskiej pieśni chóralnej. Po koncercie inauguracyjnym w auli Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie, wzięliśmy udział w koncercie chórów z Polski i Czech, który odbył się w popołudniowych godzinach w parafialnym kościele w Mostach k. Jabłonkowa.

    09 czerwca 2008r. odbyło się nadzwyczajne zebranie wyborcze Towarzystwa Śpiewaczego "Echo". W zebraniu udział wzięło 38 członków chóru uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania wybrano nowego Prezesa  Zarządu Jerzego Szymałę, a następnie  dokonano wyborów uzupełniających do zarządu  i wyboru Wiceprezesa - Eryka Jabłonkę. Po wyborach glos zabrali goście chóru "Echo" p. dyr. MDK Ewa Moćko i Prezes Mikołowskiego Okręgu PZCHiO p. B. Oberda.

    11 czerwca br. wszyscy chórzyści wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie, by rozpocząć rok jubileuszowy z jej błogosławieństwem. Mszę Świętą odprawioną w intencji członków chóru "Echo" i ich rodzin uświetniliśmy pieśniami sakralnymi oraz wpisem do pamiątkowej księgi. Tą eucharystią złożono hołd wdzięczności Bogu za pokolenia śpiewaków, dyrygentów, osób wspierających i wszystkich tych którzy pomagali w tworzeniu na przestrzeni tylu lat, to wielkie 95 -letnie dzieło jakim jest chór mieszany "Echo". Ponieważ dopisywała pogoda nie mogło zabraknąć spacerów po pięknym, parafialnym ogrodzie botanicznym oraz biesiadowania i wspólnych śpiewów przy ognisku. Pielgrzymowanie do Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i modlitwą przed obrazem Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego. Umocnieni jej błogosławieństwem ze zdwojoną siłą przystępujemy do przygotowań jubileuszowych, które odbędą się na jesieni. Zapraszamy do galerii zdjęć

    24 czerwca br. z okazji Dni Świętojańskich Łazisk na Wierzysku w Łaziskach Dolnych odprawiona została  msza polowa, w intencji miasta Łaziska i jego mieszkańców. Łaziskie chóry: Echo, Wanda i Moniuszko przygotowały oprawę muzyczna i wyśpiewały wspólnie m.in utwory: "O święty nasz Patronie" /R. Tschirch/, "Boże, coś Polskę", "Pieśń do św. Jana Chrzciciela". Zaś 14 września 2008r. zaśpiewaliśmy wraz z innymi łaziskimi chórami na mszy odprawionej w amfiteatrze w Łaziskach  Średnich z okazji Miejskich Dożynek.

    Do koncertu jubileuszowego chóru Echo już bardzo blisko, dlatego w dniach 26-28.09.br. uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych w Węgierskiej Górce. Intensywnie pracowaliśmy nad nowym repertuarem. Ćwiczyliśmy głosami, jak i całym chórem. W krótkich przerwach między próbami, korzystając z ładnej pogody, spacerowaliśmy po okolicy. Uwieńczeniem warsztatów był udział w mszy dożynkowej w kościele Przemienienia Pańskiego, gdzie zostaliśmy serdecznie powitani i zaśpiewaliśmy kilka utworów sakralnych. Warsztaty te dodały nam sił do dalszych przygotowań do jubileuszu.

    8 listopada br. chór Echo wraz z chórem Moniuszko i Wanda rozpoczął uroczystość jubileuszową 50 - lecia MDK w Łaziskach Górnych pieśniami: Polonez A-dur, Hymn do nocy, Jubilate. Pierwszy raz chór Echo zaśpiewał Polonez A-dur na schodach Domu Kultury, z okazji jego otwarcia w 1958r. Cieszyliśmy się, że mogliśmy tym utworem uświetnić jubileusz MDK, tym bardziej iż w gronie naszych chórzystów są osoby, które śpiewały ten utwór po 50 - latach po raz kolejny, jednak tym razem na scenie Domu Kultury.

W dniu 19 listopada 2008r w Akademii Muzycznej w Katowicach odbył się koncert poświęcony twórczości Józef Świdra połączony z prezentacją książki Jolanty Szulakowskiej-Kulawik "Józef Świder-muzyka, która czekała na postmodernizm". W uroczystości udział wzięła delegacją chóru "Echo".
"ECHO" MA 95 LAT. Nasze urodziny trwały aż, czy może tylko 2 dni. Czytaj więcej....