HISTORIA CHÓRU

1908-1938    1939-1947    1948-1953    1954-1960    1961-1966    1967-1976

  1977-2002    2003-2004     2005-2006     2007- 2008    2009   2010   2011  2012

2013j            jubileusz 100-lecia         2014     2015

Francja 2009

DYRYGENCI       cz³onkowie  honorowi        Jubileusz 95 - lecia

            SUKCESY