Koncerty, występy, spotkania, warsztaty 2010r.

Koncert kolęd w Kościele MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, spotkanie z członkami wspierającymi oraz "ekipą" z TVP Katowice, 06.01.2010r.

Tyskie Wieczory Kolędowe, 09.01.2010r.

Koncert kolęd w Łaziskach Dolnych, 10.01.2010r.

Spotkanie opłatkowe członków chóru, 30.01.2010r.

Koncert kolęd w MDK w Łaziskach Górnych, 31.01.2010r.

Koncert w Mikołowie-Reta, 28.03.2010r.

22 maja 2010r. - Biblioteka Śląska w Katowicach - sesja popularno - naukowa z okazji 100 - lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.

 

Delegacja chóru w Boże Ciało w Łaziskach Górnych, 03.06.2010r.

06.06.2010r. - Orzesze - Jaśkowice - IX Zjazd im. Mieczysława Dziendziela

Warsztaty we Włoszech, kwiecień 2010r.

Udział w IX koncercie Pieśni Maryjnej w Łaziskach Dolnych, 17.10.2010r.

Uroczyste spotkanie z okazji święta Św. Cecylii, 15.11.2010r.

 

Mikołaj, 6.12.2010r.

Udział w Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych, 11-12.12.2010r.